Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC TOTAL PROFI DENT SRL  din București, Bld. Camil Ressu Nr.8, Bl.1, Ap.29 Sector 3, CP:031748, CUI 32441820, email: office@beautysmile.ro, tel: +40217947501, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Pacienții SC TOTAL PROFI DENT SRL  care ne oferă date sau informaţii cu caracter personal, îşi manifestă acordul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către SC TOTAL PROFI DENT SRL  în vederea desfăşurării activităţii medicale.

Conform Legii nr. 677/2001 toţi cei care furnizează date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată.

SC TOTAL PROFI DENT SRL  garantează păstrarea confidenţialităţii acestor informaţii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC TOTAL PROFI DENT SRL  se face cu respectarea următoarelor principii:

  • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.
  • Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
  • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele SC TOTAL PROFI DENT SRL  , date cu caracter personal, au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.
  • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
  • Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
  • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
  • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră pentru prelucrarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

SC TOTAL PROFI DENT SRL  va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de funcţionare ca persoană juridică de drept privat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:
• dreptul la informare (art. 12);
• dreptul de acces la date (art. 13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
• dreptul la opoziţie (art. 15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
• dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul SC TOTAL PROFI DENT SRL  din București, Bld. Camil Ressu Nr.8, Bl.1, Ap.29 Sector 3, CP:031748.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa office@beautysmile.ro.

Totodată, vă informăm că puteţi înainta plângeri către Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), autoritate publică autonomă şi independentă, cu personalitate juridică care monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal. (Contact: B-dul. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti,Tel: +40.21.252.55.99, Fax: +40.21.252.57.57, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro).

În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către
SC TOTAL PROFI DENT SRL, conform art. 25 din Legea nr. 677/2001.

Am citit cele enunţate mai sus și declar ca sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de prelucrare şi utilizare a datelor cu caracter personal în scopul desfăşurării activităţii medicale.

INFORMARE

SC TOTAL PROFI DENT SRL, persoană juridică română cu sediul în Bld. Camil Ressu Nr.8, Bl.1, Ap.29 Sector 3, CUI 32441820 și punct de lucru în Calea 13 Septembrie Nr.133, Bl. T2b, Sc.A, Ap.2, Sector 5, reprezentată legal prin director, doamna Gina Maria GALACTION stochează, prelucrează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, menţionate în fișa medicală, în vederea oferirii de servicii medicale dentare.
SC TOTAL PROFI DENT SRL procesează datele dumneavoastră personale prin intermediul fișelor medicale și a aplicației software SPS STOMA.
SC TOTAL PROFI DENT SRL prelucrează datele dvs cu caracter personal în scopul:
1. Realizării de tratamente stomatologice.
2. Informării cu privire la programarea, desfasurarea tratamentului sau alte detalii cu privire la tratamentul stomatologic.

Informații despre datele cu caracter personal utilizate:

Nume si prenume, sex
Folosim numele si prenumele pentru a realiza o programare la cabinet.
Folosim numele si prenumele și sexul pentru a completa fisa de sanatate, planul de tratament, analizele si tratamentele realizate in cabinet.
Folosim numele si prenumele pentru a încheia contractul pe care il semnăm cu dvs in vederea plății în rate a planului de tratament stomatologic.

Numarul de telefon
Folosim numarul dvs de telefon pentru a va comunica programarile atat prin apel telefonic, cat si prin mesaj text.
Folosim numarul dvs de telefon pentru a fi in comunicare directa in timpul tratamentului stomatologic realizat in clinica noastra.

Adresa de domiciliu, o colectam si o folosim pentru a trimite instiintari in cazul in care dvs nu raspundeti la alte forme de comunicare precum apel telephonic sau mesaj pe telefon. De asemenea, o colectam si folosim pentru a va putea face factura fiscala si a putea diferentia in baza de date daca exista mai multe nume la fel.

BI/CI, CNP
Folosim aceste date pentru a vă putea diferentia in softul folosit pentru baza de date in cazul in care exista un alt pacient cu acelasi nume si prenume ca dvs, pentru a adapta planul de tratament varstei, și pentru completarea datelor de facturare.

Istoric medical
Colectam si detinem informatii despre istoricul dvs medical general, despre tratamentele stomatologice realizate in cabinetul nostru, cat si radiografiile dentare intraorale, panoramice si 3 D, pentru a va putea trata.
Aceste date se refera la informatii medicale in initierea, in cursul sau in urma realizarii tratamentul (diagnostic, proceduri), precum si la istoricul medical si patologii ce pot influenta tratamentul stomatologic, cum ar fi afectiuni cardiace sau neurologice, alergii. De asemenea, sunt relevante investigatii precedente, precum si orice informatie medicala ce necesita adaptarea tratamentul stomatologic nevoilor individuale ale pacientilor.

Date Biometrice
Utilizăm și procesăm datele biometrice (radiografii, fotografii pacient si amprente dentare) pentru asigurarea serviciilor medicale stomatologice.

Istoric plati
Colectăm și păstram informatiile despre platile realizate pentru tratamentele realizate in cabinet.

Datele de facturare
In cazul in care am primit de la dvs datele de facturare ale unei persoane juridice sau persoana fizica (CNP, CUI, Numar de inregistrare la registrul comertului, adresa sediului firmei, cont bancar, numele bancii, numele reprezentantului legal, functia reprezentantului legal) vom folosi aceste date pentru a emite factura fiscala si pentru a intocmi un contract care stabileste realizarea unui plan de tratament stomatologic in clinica noastra.

Partajarea datelor personale
SC TOTAL PROFI DENT SRL nu a vândut, nu vinde si nu va vinde in niciun context datele dvs către terte părti.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate tertilor exclusiv in cazurile în care pacientul isi da consimtamantul in scris, datat si confirmat prin semnatura. Exceptiile de la aceasta procedura intra in vigoare in urmatoarele cazuri:
• Cazul in care datele sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi (e.g. laborator dentar, clinica de radiologie, chirurgie, evaluare cardiologica sau neurologica), implicaţi in tratamentul pacientului;
• Cazul in care legea o cere in mod expres (in cazul solicitarilor organelor de cercetare penala, politie, institutii de control financiar, fiscal, vamal, securitate sociala, instante de judecata);
• Cazul in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Durata de pastrare a datelor dvs cu caracter personal
Vom stoca informatiile dvs atat timp cat ni se cere prin lege. Daca nu exista nicio cerinta legala, le vom stoca atat timp cât este necesar.

Cum păstram datele dvs cu caracter personal
Trebuie sa stiti ca daca nu ne furnizati date personale nu vă vom putea asigura servicii medicale stomatologice în cabinetul nostru.
Datele personale pe care le-am colectat de la dvs pot fi accesate doar de echipa si de colaboratorii nostri în baza unor contracte ce contin clauze de confidentialitate, si in cazuri exceptionale, si doar in urma unui demers legal, institutiile publice din Romania care aplica legea.
Conform cerinţelor Regulamentului 679/2016, a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC TOTAL PROFI DENT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Utilizarea mijloacelor de supraveghere video
SC TOTAL PROFI DENT SRL utilizeaza mijloace de supraveghere video, al caror scop consta în asigurarea securității persoanelor si bunurilor, precum și în paza si protecţia imobilului si valorilor, fără a prejudicia drepturile si libertatile fundamentale sau interesele pacientilor. La sediul cabinetului stomatologic SC TOTAL PROFI DENT SRL este afisata pictograma si nota de informare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video. In decursul actului medical, pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului si tratamentului sau in scopul evitarii suspectarii unei culpe medicale.

SC TOTAL PROFI DENT SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal și deținător al site-ului www.beautysmile.ro, potrivit art. 4 alin. (7) și art. 24 din Regulamentul 679/2016, vă informează că, în calitate de persoană vizată, în conformitate cu dispoziţiile art. 14 – art. 21 din Regulamentul nr. 679/2016, aveţi următoarele drepturi:
– dreptul de acces – dreptul de a fi informat privind activităţile de prelucrare a datelor personale;
– dreptul de rectificare – dreptul de a obţine rectificarea datelor inexacte sau dreptul de a obţine completarea datelor care sunt incomplete;
– dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)- dreptul de a obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
– dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care conteşti exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
– dreptul de opoziţie – dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc.
– dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
– dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.