Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC TOTAL PROFI DENT SRL  din București, Bld. Camil Ressu Nr.8, Bl.1, Ap.29 Sector 3, CP:031748, CUI 32441820, email: office@beautysmile.ro, tel: +40217947501, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Pacienții SC TOTAL PROFI DENT SRL  care ne oferă date sau informaţii cu caracter personal, îşi manifestă acordul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către SC TOTAL PROFI DENT SRL  în vederea desfăşurării activităţii medicale.

Conform Legii nr. 677/2001 toţi cei care furnizează date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată.

SC TOTAL PROFI DENT SRL  garantează păstrarea confidenţialităţii acestor informaţii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC TOTAL PROFI DENT SRL  se face cu respectarea următoarelor principii:

  • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.
  • Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
  • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele SC TOTAL PROFI DENT SRL  , date cu caracter personal, au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.
  • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
  • Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
  • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
  • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră pentru prelucrarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

SC TOTAL PROFI DENT SRL  va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de funcţionare ca persoană juridică de drept privat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:
• dreptul la informare (art. 12);
• dreptul de acces la date (art. 13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
• dreptul la opoziţie (art. 15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
• dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul SC TOTAL PROFI DENT SRL  din București, Bld. Camil Ressu Nr.8, Bl.1, Ap.29 Sector 3, CP:031748.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa office@beautysmile.ro.

Totodată, vă informăm că puteţi înainta plângeri către Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), autoritate publică autonomă şi independentă, cu personalitate juridică care monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal. (Contact: B-dul. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti,Tel: +40.21.252.55.99, Fax: +40.21.252.57.57, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro).

În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către
SC TOTAL PROFI DENT SRL, conform art. 25 din Legea nr. 677/2001.

Am citit cele enunţate mai sus și declar ca sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de prelucrare şi utilizare a datelor cu caracter personal în scopul desfăşurării activităţii medicale.